COMERCIO DIXITAL INTERNACIONAL (CS Comercio Internacional)

Curriculo DOG (páxinas 33.720-33.729)

 

Enlaces de interese
Revistas
Outros Recursos

 

Unidade 1 : Nocións básicas de internet

Enlaces

Exercicios

 

 

Unidade 2: Xestión de servizos da internet
Enlaces Exercicios

.

Protexer acceso a correo en Thunderbird

Video: descargar con torrent

 

Unidade 3: Implementación e xestión da tenda virtual
Enlaces Exercicios

 

  1. Creación de tenda virtual
Unidade 4: Estratexias de comercio dixital
Enlaces Exercicios

 

Unidade 5: Facturación electronica e administración telemática
Enlaces

Exercicios

Factura

 

Unidade 6: Plano de marketing dixital
Enlaces Enlaces

 

Video: Erros máis comúns en redes sociais e e-commerce

Video posicionamento SEO

Enlace enquisa de investigación comercial